AG真人平台

禁焚秸秆,谁来处理秸秆问题?

信件编号: 20210915155226391 来信时间: 2021-09-15
信件类型: 咨询 姓名: 焦****
内容: 当前正值农忙季节,农作物收割后会产生大量秸秆,这些秸秆政府不允许焚烧,但又没人处理。堆积成山后不但有消防隐患,秸秆堆里藏蛇,对农户的人身安全又构成威胁,请问这些秸秆该怎么办?
答复情况:
答复单位: 平昌县岳家镇人民政府    答复时间:2021-09-23

答复意见:

网友:
    你好!你的留言已收悉,现将相关情况回复如下:
    根据《巴中市秸秆露天禁烧管理暂行办法》(巴环委发20201号)文件精神:农作物秸秆禁止露天焚烧。建议将秸秆用作生活燃料或粉碎还田,增强农田肥力。
                           平昌县岳家镇人民政府
                              2021年9月23日